Main logo

Project
People
News
Discussion
Links


The Nordic 2002
Seminar

 Plenary papers


 Anthropology
 Sociology
 Public Health
 University of Helsinki
 
Expressions

Helsinki Collegium for Advanced Studies
P.O. Box 4, FIN-00014 University of Helsinki
E-Mail: marja-liisa.honkasalo@helsinki.fi, Telephone: +358-9-191 23915, +358-9-2989516
Main page  >  People  > Marja Tiilikainen  
 Print this page

Marja Tiilikainen, PhD
DEPARTMENT OF COMPARATIVE RELIGION

E-mail: marja.tiilikainen@helsinki.fi
Research interests: Somali women; Muslim immigrants; multicultural issues, especially related to health and illness

Marja Tiilikainen

G: Diaspora and everyday Islam - Somali women's experiences of health, illness and healing

The topic of the on-going Ph.D. research is Diaspora and everyday Islam - Somali women's experiences of health, illness and healing. It is an inter-disciplinary study in the fields of comparative religion and medical anthropology. The research focuses on Somali women's suffering and symptoms in the context of diaspora. Furthermore, women's agency and attempts to alleviate distress and illness will be studied. The theoretical framework benefits from the discussion about memory. The research suggests that women's symptoms soak up significance from the life world of suffering, diaspora and cultural change. Bodily symptoms may also be seen as a form of communication through which Somali women can express their distress and furthermore, to try to bring about action in order to relieve it. Islam gains importance as a source of guidance and strength. Islamic healing practices are being availed of in order to heal illnesses, but in addition, Islam may be seen as a way to heal social suffering at a communal level. The research is based on ethnographic fieldwork among Somali refugee women living around metropolitan Helsinki, Finland. The doctoral thesis will be completed in 2002.Publications: 
Tiilikainen, Marja 1999. Äidin huolet, arjen kivut. Kärsimys, oireet ja strategiat Suomessa asuvien somalinaisten arjessa [Mothers’ worries, everyday pains. Suffering, symptoms and strategies in the everyday life of Somali women in Finland]. Julkaisematon lisensiaatin tutkielma [unpublished licentiate thesis]. Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, uskontotieteen laitos.

Tiilikainen, Marja 2000. Aspects of Suffering and Religious Healing among Somali Refugees. -Tuija Hovi & Anne Puuronen (eds.), Traditions of Belief in Everyday Life, 187-201. Religionsvetenskapliga skrifter nr 51. Åbo: Åbo Akademi University.

Tiilikainen, Marja 2000. Somalinaiset ja maahanmuuton kokemukset [Somali women and immigrant experiences] - Karmela Liebkind (toim. [ed.]), Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, 93-111. Helsinki: Gaudeamus.

Tiilikainen, Marja 2001. Suffering and Symptoms: Aspects of Everyday Life of Somali Refugee Women. -Muddle Suzanne Lilius (ed.), Variations on the Theme of Somaliness. Proceedings of the EASS/SSIA International Congress of Somali Studies. Turku, Finland, August 6-9, 1998, 309-317. Turku: Centre for Continuing Education, Åbo Akademi University.

Tiilikainen, Marja, Maxamed Axmed, Amran & Lilius, Muddle Suzanne (wer./red./toim.[ed.]) 2001. Sagaal Dayrood - Suugaanta Haweenka Soomaaliyeed ee Fiinlaan / Nio höstregn - Prosa och poesi av finlandssomaliska kvinnor / Yhdeksän syyssadetta - Suomessa asuvien somalinaisten runoa ja proosaa [Nine Autumn Rains - Prose and Poetry of Somali Women in Finland]. Helsinki: Yliopistopaino [Helsinki University Press].

Tiilikainen Marja 2002: Tyttärestä äidiksi somalialaisessa suurperheessä. (Becoming a mother in a Somalian extended family). Kätilölehti 1/02: 8-10.

Malin Maili & Tiilikainen Marja 2002: Kaikkea ei pidä selittää kulttuurieroilla. Terve järki pätee myös maahanmuuttajiin. Dialogi 4/02: 29-30.

Tiilikainen Marja 2002: Homes and fields, friends and informants: Fieldwork among Somali refugee women. In: Tuula Sakaranaho, Tom Sjöblom, Terhi Utriainen and Heikki Pesonen (eds.), Styles and Positions: Ethnographic perspectives in comparative religion, 272-288. Helsinki: Department of Comparative Religion.

Tiilikainen Marja 2003. Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa. Tampere: Vastapaino.


OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES IN 2002:

Papers:
- Monikulttuurinen Suomi – mitä se on (I)? (What does multiculturalism mean in Finland?) Luento Monikulttuurinen Suomi ja uskonnot –luentosarjassa. Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto, 24.1.2002.
- Yhdeksän syyssadetta: Suomessa asuvien somalinaisten runoa ja proosaa –kirjan esittely (Introducing a book on Somalian poetry nd prose written by Somali refugee women in Finland), Somalia-päivät Kulttuurien museon 5 Afrikkaa –näyttelyssä, 27.1.2002.
- Monikulttuurinen Suomi – mitä se on (I ja II)? (What does multiculturalism mean in Finland?) Luento Monikulttuurinen Suomi ja uskonnot –luentosarjassa. Avoin yliopisto-opetus, Helsingin yliopisto, 30.1.2002.
- Monikulttuurinen Suomi – mitä se on (II)? (What does multiculturalism mean in Finland?) Luento Monikulttuurinen Suomi ja uskonnot –luentosarjassa. Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto, 31.1.2001.
- Somalialaiset maahanmuuttajanaiset uskonnollisina toimijoina (Somali refugee women practicing religion). Luento Uskontotieteellisiä naistutkimuksen teemoja –luentosarjassa. Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto, 5.2.2002.
- Tutkimuksen esittelyä terveydenhoitajien kokouksessa (Presenting research findings), Kivikon terveysasema, Helsinki, 8.2.2002.
- Etnografiaa kotona. Kenttätyöstä Suomessa asuvien somalinaisten parissa (Ethnography at home: doing fieldwork with Somali refugee women in Finland). Luento folkloristiikan kenttätyökurssilla, Helsingin yliopisto, 11.2.2002.
- Somaliäidit suomalaisen terveydenhuollon asiakkaina (Somali mothers as clients of Finnish health care) – Maassa maan tavallako: Äitiyshuollon asiakkaat vieraista kulttuureista. Kätilöliiton koulutuspäivä, Helsinki, 15.3.2002.
- Minkälaisia kasvun paikkoja kulttuurien kohtaaminen voi meille tarjota? (How can cultural conflicts trigger human growth?) - VII Ihminen ja kosmos –keskusteleva kulttuuritapahtuma. Keskustelun teemana ’kasvu’. Kuhmo-talo 15.3.-17.3.2002. Järj. Pro Kuhmo Oy ja Suomen Akatemia, 16.3.2002.
- Islam maahanmuuttajien arjessa (Islam in the everyday life of refugees). Luento Monikulttuurinen Suomi ja uskonnot –luentosarjassa. Avoin yliopisto-opetus, Helsingin yliopisto, 10.4.2002.
- Islam somalinaisten arjessa (Islam in the everyday life of Somali women). Luento Monietninen nuorisotyö –luentosarjassa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsinki, 13.4.2002.
- Islam maahanmuuttajien arjessa (Islam in the everyday life of refugees). Luento Monikulttuurinen Suomi ja uskonnot –luentosarjassa. Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto, 18.4.2002.
- Somalinaisten kokemukset sairaudesta – sosiaalisten, kulttuuristen ja lääketieteellisten merkitysten risteyskohtia (Somali womens' experiences of illness - at the crossroads of social, cultural and biomedical meanings) – Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. 4. terveyssosiologian päivät. Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen laitos, 26.4.2002
- Näkökulmia somalityttöjen seksuaali- ja terveyskasvatukseen (Views on sex and health education for Somali girls). Helsingin kaupunki, Opetusvirasto, 24.10.2002.
- Somalinaiset ja arjen selviytyminen (Somali women and coping with everyday life). Vantaan kaupunki, Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto, 18.11.2002.
- Muslimit Euroopassa ja Suomessa (Muslims in Europe and Finland). Luento Johdatus monikulttuurisuustutkimukseen –luentosarjassa. Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 4.12.2002.

International seminars:
- 20-23.3.2002 Third Nordic Workshop in Medical Anthropology. University of Joensuu, Mekrijärvi Research Center. Esitelmän aihe “Suffering, Social Memory and Embodiment: Experiences of Somali Refugee Women”.
- 2.-3.9.2002 Contesting religious equality: Muslims in global and local contexts. Department of Comparative Religion, University of Helsinki. Esitelmän aihe “ Somali women and everyday Islam in the diaspora”.
- 10.-12.10.2002 12th Nordic Migration Conference. University of Helsinki, CEREN/ Swedish School of Social Science. Esitelmän aihe “Agency at the margins: Somali women in the diaspora”.

Other activities:
- Monikulttuurista terveysmosaiikkia: Kulttuurien kohtaamisessa auttaa kysyminen ja ymmärtäminen (Multicultural health: asking and answering questions facilitates cultural conflicts, An interview). Haastattelu. Suomen Lääkärilehti 41/2002:4114-4116.


Keywords: Somali women, diaspora, Islam, memory, suffering, symptoms

News
2007/06/12 THESIS ON UNCERTAINTY

2005/01/28 NEW JOURNAL: "Health, sickness and culture"

2004/12/17 PhD Course in Medical Anthropology in Tarragona, Spain

2004/12/17 2nd ANNOUNCEMENT, The 4th Biennal Conference of the ...

2004/10/28 The Fourth Biennal Conference of the European Network ...Discussion
2004/03/22 RE:The concept of suffering

2004/02/29 RE:The concept of suffering

2004/02/29 The concept of suffering


Copyright © 2002 Mika Lassander
mtl@kaapeli.fi
powered by ZOPE