Mekrijärvi logo

Info
Program
News
Discussion
Papers
 Plenary papers
Links

 Anthropology
 Sociology
 Public Health
 University of Helsinki
 
Expressions

Helsinki Collegium for Advanced Studies
P.O. Box 4, FIN-00014 University of Helsinki
E-Mail: marja-liisa.honkasalo@helsinki.fi, Telephone: +358-9-191 23915, +358-9-2989516
Main page  >  Nordic 2002  >  News  > #23  
 Print this page

Projektin kirja ilmestyy lokakuussa Vastapainolta

2004/06/24    VERONIKA


ARKI SATUTTAA - Kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä
Toim. Marja-Liisa Honkasalo, Terhi Utriainen ja Anna Leppo

Voiko kärsimystä uskottavasti tutkia nykyaikaisen yhteiskuntaelämän piirissä? Vai onko kärsimys teologinen ja metafyysinen kysymys, jonka ajankohtaisuus on kauan sitten kadonnut? Tämän kirjan tarkoituksena on herättää keskustelua kärsimyksestä suomalaisessa arjessa. Kirja kuvaa kärsimystä etnografian ja kulttuurintutkimuksen välinein ja pyrkii avaamaan näkökulmia siihen, miten suomalainen kärsimys ilmenee, millaisissa prosesseissa se syntyy, millaisin keinoin sitä lievitetään ja miten sitä voitaisiin tutkimuksellisesti ymmärtää.

Teoksessa kärsimys ymmärretään yhteiskunnallisena ja historiallisena, moninaisena ja monikollisena. Kärsimys liitetään suomalaisen yhteiskunnan muutokseen, joka tarjoaa uusia alkuja monelle mutta myös hauraita paikkoja, joissa ote maailmasta ei pidä. Kirjoittajat tarkastelevat kärsimystä neljästä eri näkökulmasta. Yhteiskunnallisen muutoksen kysymykset peilautuvat käsityksiin moraalista, kärsimyksen lievittämisestä ja sen jaettavuudesta. Kirjassa kysytään, miten nykyaikaiset instituutiot kuten terveydenhuolto ja lääketiede mahdollisesti lisäävät kärsimystä tai helpottavat ihmisten elämää. Kärsimystä peilataan lisäksi suhteessa jatkuvuuteen, paikkaan ja juurtumiseen sekä niiden menettämisen uhkaan. Kirja pyrkii myös valottamaan kysymystä kärsimyksen tutkimisen mahdollisuuksista ja reunaehdoista.

Kirjan sisällysluettelo:

Esipuhe

JOHDANTO
- Terhi Utriainen ja Marja-Liisa Honkasalo: Kärsimys, paha ja kulttuurintutkimus

KÄRSIMYS JA KULTTUURINEN MURROS
- Marja-Liisa Honkasalo: "Elämä on ahasta täällä" -- Otteita maailmasta, joka ei pidä kiinni
- Susanne Ådahl: "Enemmän kiinni maassa ei voi ollakaan" -- Kärsimyksiä maisemassa

KÄRSIMYS, EROT JA TULKINNAT
- Marja Tiilikainen: Kerrottuja ja vaiettuja tarinoita -- Somalinaiset Suomessa
- Salome Tuomaala: Kärsimyksen rajat ja vapauden mahdollisuudet aborttipuheessa
- Juha Soivio: Kärsimys, lääketiede ja toivo -- Esimerkkinä sydäninfarktin hoito

KÄRSIMYS JA KULTTUURINEN JATKUVUUS
- Vilma Hänninen ja Senni Timonen: "Huoli" ja "masennus"-- Kärsimyksiä ennen ja nyt
- Terhi Utriainen: Suojaavat kehykset ja kärsimyksen alastomuus
News
2007/06/12 THESIS ON UNCERTAINTY

2005/01/28 NEW JOURNAL: "Health, sickness and culture"

2004/12/17 PhD Course in Medical Anthropology in Tarragona, Spain

2004/12/17 2nd ANNOUNCEMENT, The 4th Biennal Conference of the ...

2004/10/28 The Fourth Biennal Conference of the European Network ...

2004/10/11 Arki satuttaa. Kärsimyksiä suomalaisessa ...

2004/06/24 Projektin kirja ilmestyy lokakuussa Vastapainolta

2004/03/09 New Research Project

2004/02/24 Research Results

2004/02/23 Course in Ethnography 23.-27.2.2004Discussion
2004/03/22 RE:The concept of suffering

2004/02/29 RE:The concept of suffering

2004/02/29 The concept of suffering


Copyright © 2002 Mika Lassander
mtl@kaapeli.fi
powered by ZOPE