Mekrijärvi logo

Info
Program
News
Discussion
Papers
 Plenary papers
Links

 Anthropology
 Sociology
 Public Health
 University of Helsinki
 
Expressions

Helsinki Collegium for Advanced Studies
P.O. Box 4, FIN-00014 University of Helsinki
E-Mail: marja-liisa.honkasalo@helsinki.fi, Telephone: +358-9-191 23915, +358-9-2989516
Main page  >  Nordic 2002  >  News  > #20  
 Print this page

Course in Ethnography 23.-27.2.2004

2004/02/23    VERONIKATerveyden ja sairauden etnografinen tutkimus -
kenttä, "koti" ja etnografia oman kulttuurin piirissä


DPPH (Doctoral School of Public Health) ja Helsingin yliopiston sosiologian laitos
Tutkijankoulutuskurssi

4 ov koko kurssi
1 ov luento-osuus 23.2.- 27.2.04
2 ov luennot ja essee

Vastaava opettaja dosentti Marja-Liisa Honkasalo

Vierailevana opettajana on professori Els van Dongen Amsterdamin yliopistosta.

Kurssipaikka on Helsingin yliopiston Porthanian saleissa Vuorikatu 20 sh 11 (ma) ja 702 Porthaniassa; tarkista www-sivulta

Kurssi rakentuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa pidetään intensiiviopetuksena 23.2 -27.2.
Kahden kuukauden aikana opiskelijat tekevät harjoitustyön, analysoivat alustavasti keräämänsä aineiston ja raportoivat sen kurssin toisella puoliskolla, joka pidetään 26-29.4.2004.

Kurssi pidetään englanniksi. Professori van Dongen pitää luentonsa 24.2. - 27.2. aamupäivisin

Els van Dongen on alankomaalainen antropologi, joka toimii Amsterdamin yliopiston AMMA(Medical Anthropology Master) ohjelman vastaavana henkilönä ja MAAH (Medical Anthropology at Home in Europe) tutkijaverkoston vastaavana. Hän on tehnyt kenttätyötä psykiatrisessa sairaalassa Hollannissa ja julkaissut siitä useita artikkeleita. Marja-Liisa Honkasalo on akatemiatutkija, joka vastaa Suomen Akatemian tutkimusprojekteista Expressions of Suffering - Ethnographies of Illness Experiences in Contemporary Finland ja Changes in Populations - Changes in Distress

Kurssin lukulista, ks web-sivu.
opetustehtävät, ks web-sivu

Kurssin alustava ohjelma:

Viikko I 23.2. - 27.2. 2004

ma 23.2.
Theme I Introduction to ethnographic research

10.15 - 11.00 Kurssin esittely ja tavoitteet dos. Marja-Liisa Honkasalo

11.15 - 13.00 Lääketieteellisen antropologian peruskysymyksiä
Terveys ja sairaus kulttuurisina kysymyksinä
Tutkimusalan esittelyä
Metodi

13 - 14 lounas

14.30 - 16 Etnografia ja sairauden tutkimus "kotona"
Pohjois-Karjala ja suomenruotsalainen rannikkokylä sairausreprentaatioiden kenttänä
MA Susanne Ådahl, dos. Marja-Liisa Honkasalo

ti 24.2.04
Theme II “Field” in field work

9.15 - 11 What is field in ethnographic field work?
Professor Els van Dongen
11- 12 discussion

13 - 14 lounas

14- 16 How to get there?
And get away from there? MA Susanne Ådahl
To do field work at home MA Susanne Ådahl, Ph.D. Marja Tiilikainen


25.2.04
Teema III “Home” in medical anthropology

9.15 -11 Themes of home
Professor Els van Dongen
11 -12 discussion

lounas

omatoiminen opiskelu

26.2.04.
Teema IV “Other” and Otherness

9.15 - 11 “Other” in anthropology
11 - 12 discussion

lounas

14 -16 Mitä on “koti” kenttätyössä kotona
FT Marja Tiilikainen


27.2.04
Theme: Ethics
9.15 -11 Ethics and field work
Professor Els van Dongen
11 -12 discussion

lounas

14-16
Etnografisen aineiston analyysi ja kirjoittaminen
Johdanto harjoitustyön tekemiseen
Toisen kurssiviikon esittely

Yhteenveto

Viikot 10 -17 on varattu harjoituskenttätyön tekemiseen.


Viikko 18
26.4. - 28.4.
on varattu seminaareihin ja ryhmätöiden esittelyyn.

Lähettäkää matkakorvaushakemuksenne tohtorikouluun osoitteella Sirkka
Koskinen, Kansanterveyden tutkijakoulu, PL 41, 00014 Helsingin yliopisto.
Osallistujien matkakulut korvataan tohtorikoulun varoista vain hakemuksen
pohjalta.

Lisätietoja kurssiin liittyen Marja-Liisa Honkasalo ja Susanne Ådahl
puh 09-191 23082, 191 23915 tai
Marja-Liisa Honkasalo
Tervetuloa!


Ethnography of Health, Illness and Care
A research course for graduate students
(4 credits)

Doctoral School of Public Health/Departments of Public Health, U Helsinki and Tampere
Docent Marja-Liisa Honkasalo (teacher in charge),
Invited teacher Professor Els van Dongen U. of Amsterdam and AMMA
MA Susanne Ådahl, course assistant

4 credits the course, 1 credit first week lectures only
A preparatory reading list and exercises, please follow the DPPH and this web page.

Preliminary program

Week I 23.2. - 27.2. 2004

Mo 23.2.
Theme I Introduction to ethnographic research

10.15 - 11.00 Presentation of the course, Marja-Liisa Honkasalo
11 -13 Medical anthropology – some basic questions
The question of field,
Method

13 - 14 lunch

14 - 16 Ethnography at home – some examples of Finnish studies
MA Susanne Ådahl, doc. Marja-Liisa Honkasalo


Tu 24.2.04
Theme II “Field” in field work

9.15 - 11 What is field in ethnographic field work?
Professor Els van Dongen
11- 12 discussion

13 - 14 lunch

14- 16 How to get there?
And get away from there? MA Susanne Ådahl
To do field work at home MA Susanne Ådahl, Ph.D. Marja Tiilikainen

We 25.2.04
Teema III “Home” in medical anthropology

9.15 -11 Themes of home
Professor Els van Dongen
11 -12 discussion

lunch

14 -16 Own studies

Thu 26.2.04.
Teema IV “Other” and Otherness

9.15 - 11 “Other” in anthropology
11 - 12 discussion

lunch

14 -16 “Home” in antropology at home
Ph.D. Marja Tiilikainen

Fri 27.2.04
Theme: Ethics
9.15 -11 Ethics and field work
Professor Els van Dongen
11 -12 discussion

lunch

14-16
Analyzing data
Writing an ethnographic report

Introduction to field work exercise
Introduction to field work exercise /M-LH, SÅ

Weeks 10 -17 are for field work exercise, analyses, and writing of a preliminary report

Week 18
26.4. - 28.4.
is reserved for the final seminar.


More information about the course, please contact Marja-Liisa Honkasalo or Susanne Ådahl
phone 09-191 23082, 191 23915 or
Marja-Liisa Honkasalo
News
2007/06/12 THESIS ON UNCERTAINTY

2005/01/28 NEW JOURNAL: "Health, sickness and culture"

2004/12/17 PhD Course in Medical Anthropology in Tarragona, Spain

2004/12/17 2nd ANNOUNCEMENT, The 4th Biennal Conference of the ...

2004/10/28 The Fourth Biennal Conference of the European Network ...

2004/10/11 Arki satuttaa. Kärsimyksiä suomalaisessa ...

2004/06/24 Projektin kirja ilmestyy lokakuussa Vastapainolta

2004/03/09 New Research Project

2004/02/24 Research Results

2004/02/23 Course in Ethnography 23.-27.2.2004Discussion
2004/03/22 RE:The concept of suffering

2004/02/29 RE:The concept of suffering

2004/02/29 The concept of suffering


Copyright © 2002 Mika Lassander
mtl@kaapeli.fi
powered by ZOPE