Main logo

Project
People
News
Discussion
Links


The Nordic 2002
Seminar

 Plenary papers


 Anthropology
 Sociology
 Public Health
 University of Helsinki
 
Expressions

Helsinki Collegium for Advanced Studies
P.O. Box 4, FIN-00014 University of Helsinki
E-Mail: marja-liisa.honkasalo@helsinki.fi, Telephone: +358-9-191 23915, +358-9-2989516
Main page  >  News  > #24  
 Print this page

Arki satuttaa. Kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä

2004/10/11    MIKA


Toimittaneet: Marja-Liisa Honkasalo, Terhi Utriainen ja Anna Leppo
Vastapaino, Tampere 2004

Halu selittää ja poistaa kärsimys ja paha on riivannut ihmistä aina ja kaikkialla. Kokonaisia tieteenaloja ja yhteiskunnallisia liikkeitä on niin ikään motivoinut perustava halu selittää ja lievittää niitä moninaisia kärsimyksiä, joita elämä luonnon ja yhteiskunnan liitoksessa tuottaa. Mielestämme kärsimys ei ole vain metafyysinen tai teologinen ongelma vaan ennen muuta tärkeä yhteiskuntatieteen ja kulttuurintutkimuksen kysymys. Mutta millä tavalla on mahdollista tutkia kärsimystä uskottavasti nykyaikaisen yhteiskuntaelämän piirissä?

Arki satuttaa haluaa aloittaa seuraavanlaisten kysymysten esittämisen: Miten suomalainen kärsimys ilmenee? Miten ja millaisten yhteiskunnallisten prosessien uumenissa sitä syntyy? Millaisia kulttuurisia ja historiallisia taustoja suomalaisella kärsimyksellä on? Miten sitä lievitetään ja miten sitä voidaan tutkimuksellisesti ymmärtää? Kirjoittajien tarkoituksena on tutkia kärsimyksen kautta myös ihmisten perustavia arvoja, tarpeita, haluja ja kokemuksia. Arki satuttaa paneutuu näihin kysymyksiin suomalaisen arjen ja nykypäivän kontekstissa. ‘Kärsimys’ on tarkoitettu kattokäsitteeksi, jonka alla voidaan tarkastella erilaisia pirstovia kokemuksia kuten diasporaa, masennusta tai sairautta sekä muita usein piiloon jääviä elämää jäytävän pahan olon muotoja. Kirjassa on valotettu kärsimystä myös postiivisena, ihmisen hyvään elämään kuuluvana tekijänä.

Kirjassa pureudutaan lähietäisyydeltä suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin, jotka ovat tuoneet monia uudistuksia mutta myös hauraita elämänalueita ja paljon epävarmuutta. Kirjoittajat edustavat eri tieteenaloja mutta kaikkia yhdistää etnografinen tutkimusmenetelmä, joka mahdollistaa “tiheän kuvauksen” suomalaisen yhteiskunnan arkielämän vaihtelevuudesta. Kirjan luvut perustuvat nykysuomalaisten kokemuksille ja kertomuksille elämästä, joka ei aina – erilaisista syistä johtuen – pidä ihmisestä tarpeeksi hyvin kiinni. Arki satuttaa -kirjan kuvaamia ihmisiä ovat Pohjois-Karjalan rakennemuutosten pitkän historian läpi eläneet, Lounais-Suomen viljelijät Euroopan yhteisön ja globalisaation tuottamassa uudessa tilanteessa, Suomeen muuttaneet pakolaiset, masennuksesta tai huolesta kärsivät, sydänsairaat tai abortin kokijat. Heidän kertomustensa ja kokemustensa kautta kirjassa piirtyy kuva elämästä sellaisessa Suomessa, jota luonnehtii kärsimys ja toiminta sen kanssa. Kuvaamme merkityksiä rakentavien kehysten murenemista ja niitä monenlaisia keinoja, joilla elämää kuitenkin pyritään pitämään omissa käsissä.

Kirja on tarkoitettu kaikille kulttuurista, yhteiskunnasta ja terveydestä kiinnostuneille.
News
2007/06/12 THESIS ON UNCERTAINTY

2005/01/28 NEW JOURNAL: "Health, sickness and culture"

2004/12/17 PhD Course in Medical Anthropology in Tarragona, Spain

2004/12/17 2nd ANNOUNCEMENT, The 4th Biennal Conference of the ...

2004/10/28 The Fourth Biennal Conference of the European Network ...Discussion
2004/03/22 RE:The concept of suffering

2004/02/29 RE:The concept of suffering

2004/02/29 The concept of suffering


Copyright © 2002 Mika Lassander
mtl@kaapeli.fi
powered by ZOPE