Main logo

Project
People
News
Discussion
Links


The Nordic 2002
Seminar

 Plenary papers


 Anthropology
 Sociology
 Public Health
 University of Helsinki
 
Expressions

Helsinki Collegium for Advanced Studies
P.O. Box 4, FIN-00014 University of Helsinki
E-Mail: marja-liisa.honkasalo@helsinki.fi, Telephone: +358-9-191 23915, +358-9-2989516
Main page  >  News  > #21  
 Print this page

Research Results

2004/02/24    VERONIKAMARJA-LIISA HONKASALO


Honkasalo M.-L. (2003a) Brutalités de l´Histoire et Mémoire du Corps. Ethnologie Française, XXXIII, 287-293.

Honkasalo M-L, Hinkkanen R (2003) Boundaries and continuities - a genealogical approach to some illness representations in Finland. Antropologia medica 13-14: 167 -190.

Honkasalo M-L. (2003b) Pain, Self and the Body. The American Journal of Semiotics, 17, 9-41.

Honkasalo M-L & Hinkkanen R (2003) Sairaaksi syöttämällä tai säikähtämällä. Kirjassa: Honkasalo M-L, Kangas I & Seppälä UM (toim.) Sairas, potilas, omainen – näkökulmia sairauden kokemukseen, 13-45. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Honkasalo M-L, Kangas I, Seppälä UM (toim.) (2003) Sairas, potilas, omainen - näkökulmia sairauden kokemukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Invited lectures:


Honkasalo M-L: I confini, I corpi. La Sofferanza, La Malattia e Le Donne a Nord Carelia. An invited lecture presented at the Associazione Internazionale di Ernesto de Martino. La Sapienza, Roma, 29 January, 2003.

Honkasalo M-L: Genus och sjukdomsföreställningar - om vardagstolkningar i Nordkarelen. Vetenskapsrådet: Genus och medicinsk forskning. Umeå Universitet, 6-7 November, 2003.

Honkasalo M-L: Tunteet, tutkimus ja sukupuoli. Naistutkimuspäivät/ The National Conference of the Finnish Women’s Studies Association. University of Rovaniemi, 14-15 November, 2003.

Other conference papers:


Making continuities – illness representations, agency and presenza in Finnish North Karelia. Paper presented at the 3th Conference of MAAH; Medical Anthropology at Home, Perugia, 24-27 September, 2003.

From rescuing heroic subjects to blaming of individuals: the transformation of the ethos of coronary prevention in Finland. A poster presented at the Vital Politics-conference. Health, Medicine and Bioeconomics into the twenty-first century. London School of Economics, 5 -7 September, 2003.

Other presentations:


Kipu, hiljaisuus ja non-kommunikaatio. Pain, silence and non-communication. A presentation at the workshop of non-communication. Finnish Literature Society, February 6, 2003.


TERHI UTRIAINEN


"Être là et être là. Au chevet des mourants." Ethnologie francaise. 2003 / 263-269.

"Ethnography in a modern hospice: construction of sacrality behind the seemingly natural" Ethnographica et folkloristica carpathica, 2002, 12-13, 47-61.

Lectures:


"The Modern Pietá". Une rencontre Franco-Finlandaises; Société d'Ethnologie Francaise et Institut Finlandais, 25 avril 2003, Paris.

Working groups in conferences:


Työryhmä "Myths, icons and narratives in media contents". Sacred Media -konferenssissa 11.-13.7.2003, Jyväskylä.

Työryhmä "Miltä usko tuntuu?" Naistutkimuspäivät 2003, 14.-15.11.2003, Rovaniemi.

Lectures in educational events:


"Kärsimykseen suhtautumisen tavat ja mahdollisuudet". Suomen sairaanhoitajaliiton, Uudenmaan sairaanhoitajat ry:n järjestämä koulutustilaisuus 6.5.2003, Helsinki.

"Groundlines for thinking about suffering". Pohjoismaiden hemitologihoitajien koulutuspäivät 9.11.2003, Helsinki.


MARJA TIILIKAINEN

Publications:


Tiilikainen, Marja 2003: Somali Women and Daily Islam in the Diaspora. Social Compass 50(1): 59-69.

Tiilikainen, Marja 2003: Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa. Väitöskirja. Tampere: Vastapaino.

Lectures:


10.2.2003 Somalinaiset, sairauden kokemus ja parantaminen. Luento Lääketieteen kulttuuriset haasteet -luentosarjassa Turun yliopistossa.

13.2.2003 Somaliperheet ja äitien arki: näkökulma maahanmuuttajaperheiden tukemiseen. Luento Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön järjestämässä seminaarissa, Helsinki.

11.3.2003 Somalialaisesta kulttuurista. Luento Kulttuurit tutuksi –luentosarjassa, Vantaan kaupunki.

4.4.2003 Näkökulmia somalityttöjen terveys- ja seksuaalikasvatukseen. Luento Seksuaalineuvonnan perusteet –jatkokoulutuksessa. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia.

5.4.2003 Somalinaisten sairauskäsityksistä. Luento Pakolainen terveydenhuollossa –seminaarissa. Järj. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Kellokoski.

8.4.2003 Somali women in Finland. Luento Islam, gender and globalization –luentosarjassa. Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto.

21.1.2003-8.4.2003 Islam, gender and globalization –luentosarjan toisena vastuuhenkilönä toimiminen. Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto.

7.5.2003 Stressi vai henget: somalinaiset, sairauden kokemus ja parantaminen. Luento Terveys ja islam –seminaarissa. Turun Kulttuurikeskuksen Kansainvälinen kohtauspaikka.

11.10.2003 Väitöstilaisuus

6.11.2003 Onko terveyskäsitys kulttuurisidonnainen? Luento Sairaudet, terveys- ja kulttuurikäsitykset perusterveydenhuollon haasteena –koulutuksessa. Järj. Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsinki.

19.11.2003 Somalinaiset Suomessa. Luento ikäihmisten yliopistossa, Vantaa.

26.11.2003 Etnografiaa maahanmuuttajanaisten parissa. Luento Invandrarforskning i Finland –luentosarjassa, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto.

9.12.2003 Islam somalinaisten arjessa Suomessa. Opintopiiri Kansainvälisessä kulttuurikeskus Caisassa, järj. PAND – taiteilijat rauhan puolesta.

International seminars and conferences:


5.-7.9.2003 FOKO (Forskning om kvinnelig omskjæring) – verkoston (pohjoismainen tyttöjen ympärileikkauksiin liittyvä tutkijaverkosto) konferenssi Malmössä, Ruotsissa.

Interviews:


Tyttöjen ympärileikkaus –Akuutti, TV 2, 23.9.2003

Kipujen takana on koko eletty elämä –Aamulehti 9.10.2003

Islam määrittää somalinaisten arkea –Helsingin Sanomat 11.10.2003

Kodin rakentaminen poissa kotoa –Yliopisto 17/2003: 31-33

Somalinaisia auttaisi sosiaali- ja terveydenhuollon tiivis yhteistyö –Suomen Lääkärilehti 42/2003:4213

Kuka minä olen? –Inhimillinen tekijä, TV 2, 18.11.2003

Somalialaiset tienraivaajina –Palkkatyöläinen 10 / 10.12.2003

Hunnun kuvia –Pakolainen 4/2003

Koti on tunnetila –Asukaslehti 4/2003

JUHA SOIVIO


Soivio, Juha 2003: Lääketieteellinen teknologia ja sydänsairauden kokemus. Teoksessa Honkasalo & Kangas & Seppälä (toim.) Potilas, Sairas, Omainen. Näkökulmia sairauden kokemiseen. Tampere, SKS.

For further information on research results, contact:
Marja-Liisa Honkasalo
News
2007/06/12 THESIS ON UNCERTAINTY

2005/01/28 NEW JOURNAL: "Health, sickness and culture"

2004/12/17 PhD Course in Medical Anthropology in Tarragona, Spain

2004/12/17 2nd ANNOUNCEMENT, The 4th Biennal Conference of the ...

2004/10/28 The Fourth Biennal Conference of the European Network ...Discussion
2004/03/22 RE:The concept of suffering

2004/02/29 RE:The concept of suffering

2004/02/29 The concept of suffering


Copyright © 2002 Mika Lassander
mtl@kaapeli.fi
powered by ZOPE